čeština english

Průhonice informují

15.08.2014

Tisková zpráva

Na konci března tohoto roku Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil projekt předložený obcí Průhonice " Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná " k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (též ROP SČ). Výše přislíbené dotace činí 17,2 mil. Kč. Skutečná výše dotace bude vypočítána ze skutečné výše způsobilých výdajů projektu. Již v současnosti na základě provedených zadávacích řízení lze předpokládat, že skutečná výše způsobilých výdajů bude téměř o polovinu menší.  Výše dotace bude kopírovat tuto skutečnost.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna a je plánována do listopadu 2014. Předmětem projektu je rekonstrukce 3 místních komunikací v obci Průhonice - ulice V Jezírku, U Parku – 1.část, a Příčná.

Souběžně s rekonstrukcí těchto komunikací bude zrekonstruována také navazující komunikace v ulici Tovární, kterou z důvodu podmínek poskytovatele dotace nebylo možné do žádosti o dotaci zahrnout.

Do projektu jsou zahrnuti kromě naší společnosti také ještě další 2 partneři restaurační zařízení v ulici Příčná a Botanický ústav AV ČR, v.v.i..

Cílem projektu je zajištění odpovídajícího technického stavu komunikací, zvýšení bezpečnosti, snížení nepříznivých dopadů dopravy a úpravy provozu v dotčených ulicích jak pro místní ekonomické subjekty, tak i pro obyvatele a návštěvníky obce Průhonice.

 

 

 

 

 
Copyright © 2021 Restaurace Babiččina zahrada
© redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.
V Pruhonicich sledujte ukazatele na sloupech
Restaurace Babiččina zahrada, Tovární 536, 252 43 Průhonice
 
Souhlasím
Tento web využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Kliknutím dáváte souhlas s jejich použitím. Více informací o podmínkách využívání cookies v sekci O nás.